Thursday, June 28, 2012

10 April_ Taklimat 1Murid 1Sukan_MGB dan MPSM.pptx - 4shared.com - perkongsian dan storan fail dalam talian - muat turun

10 April_ Taklimat 1Murid 1Sukan_MGB dan MPSM.pptx - 4shared.com - perkongsian dan storan fail dalam talian - muat turun

Generasi murid hari ini adalah generasi pemimpin pada tahun 2020.  Persoalannya ialah mampukah mereka memimpin Negara dalam konteks gemilang? Misi ini bukan mudah dan justeru, mereka perlu dibantu agar dapat menampilkan diri sebagai modal insan cemerlang.  Pelbagai inisiatif diambil dan Dasar 1Murid 1Sukan yang bermatlamat menjadikan sukan sebagai cara hidup hakikatnya mampu membina kemahiran menggunapakai ilmu pengetahuan bagi kegunaan seumur hidup
Petikan daripada buku: Sudut Pandangan Muhyiddin Yassin (2011

E-learning berkenaan cara-cara mendapatkan GERAN kerajaan atau swasta!