Sunday, February 8, 2009

Instrumen Pemantauan

PROGRAM SEKOLAH CEMERLANG (PSC)

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

INSTRUMEN PEMANTAUAN

PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

INDIKATOR

BUTIRAN PENYELIAAN

SKOR

CATATAN

a. Takwim Kokurikulum

i. Ada terangkum dalam takwim sekolah

ii. Program kokurikulum didokumenkan

iii. Dipaparkan kepada umum (guru dan pelajar)

iv. Sasaran kokurikulum jelas dipamerkan

v. Aktiviti melibatkan semua pelajar

vi. Aktiviti dijalankan sepanjang tahun

b. Jawatankuasa kokurikulum

PERANCANGAN

i. Carta organisasi jelas

AWAL

ii. Mesyauarat berkala (3 bulan sekali)

iii. Perancangan program jelas dan praktikal

iv. Terdapat penglibatan semua guru

v. Fail-fail sentiasa dikemaskinikan

vi. Senarai tugas diedarkan diawal tahun

vii. Pendaftaran persatuan dilakukan

viii. Surat perlantikan diedarkan dan

didokumenkan

c. Dokumen Pelaksanaan

i. Laporan aktiviti lengkap dan kemaskini

ii. Sistem rekod kehadiran guru berkesan

iii. Senarai semak pelaksanaan dilakukan

iv. Kursus-kursus dalaman direkodkan

v. Rekod kehadiran & penglibatan pelajar

a. Perjalanan Program

i. Senarai aktiviti disediakan

ii. Laporan aktiviti dilengkapkan

iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar

iv. Rekod pencapaian dicatatkan

v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan

vi. Rancangan lima tahun disediakan

b. Penglibatan Pelajar

i. Terlibat 100%

ii. 90 . 99 % terlibat

iii. 80 . 89 % terlibat

INDIKATOR

BUTIRAN PENYELIAAN

SKOR

CATATAN

iv. 70 . 79 % terlibat

v. kurang dari 70%

BADAN

c. Bilangan Pasukan Badan Beruniform

BERUNIFORM

i. Lebih 6 pasukan

ii. 5 atau 6 pasukan sahaja

iii. 3 atau 4 pasukan sahaja

iv. 2 pasukan sahaja

v. 1 pasukan atau kurang

d. Rekod penglibatan pelajar

i. Kad kokurikulum digunakan

ii. Pengesahan penasihat persatuan

iii. Catatan kehadiran dilakukan

iv. Catatan aktiviti diselia

v. Jawatankuasa pelajar berfungsi

a. Perjalanan Program

i. Senarai aktiviti disediakan

ii. Laporan aktiviti dilengkapkan

iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar

iv. Rekod pencapaian dicatatkan

v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan

vi. Rancangan lima tahun disediakan

b. Penglibatan Pelajar

i. Terlibat 100%

ii. 90 . 99 % terlibat

iii. 80 . 89 % terlibat

iv. 70 . 79 % terlibat

v. kurang dari 70%

KELAB

c. Bilangan Persatuan & Kelab

DAN

i. Lebih 20 pasukan

PERSATUAN

ii. 15 atau 20 pasukan sahaja

iii. 10 atau 14 pasukan sahaja

iv. 5 . 9 pasukan sahaja

v. 5 pasukan atau kurang

d. Rekod penglibatan pelajar

i. Kad kokurikulum digunakan

ii. Pengesahan penasihat persatuan

iii. Catatan kehadiran dilakukan

iv. Catatan aktiviti diselia

v. Jawatankuasa pelajar berfungsi

INDIKATOR

BUTIRAN PENYELIAAN

SKOR

CATATAN

a. Perjalanan Program

i. Senarai aktiviti disediakan

iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar

iv. Rekod pencapaian dicatatkan

v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan

vi. Rancangan lima tahun disediakan

b. Penglibatan Pelajar

i. Terlibat 100%

ii. 90 . 99 % terlibat

iii. 80 . 89 % terlibat

iv. 70 . 79 % terlibat

v. kurang dari 70%

SUKAN

c. Bilangan Sukan & Permainan yang ada

DAN

i. Lebih 10 pasukan

PERMAINAN

ii. 8 . 10 pasukan sahaja

iii. 6 - 7 pasukan sahaja

iv. 4 - 5 pasukan sahaja

v. 3 pasukan atau kurang

d. Rekod penglibatan pelajar

i. Kad kokurikulum digunakan

ii. Pengesahan penasihat pasukan

iii. Catatan kehadiran dilakukan

iv. Catatan aktiviti diselia

v. Jawatankuasa pelajar berfungsi

PENGURUSAN

a. Pengurusan stok & inventori alatan sukan

KOKURIKULUM

i. Buku stok terdapat

ii. Buku stok dikemaskini

iii. Buku stok disemak & disahkan

iv. Buku tersimpan dengan selamat

v. Inventori tercatat disetiap bilik

b. Pengurusan bilik-bilik khas

i. Bilik-bilik pengurusan sukan terdapat

ii. Tempat menyimpan alatan disediakan

iii. Bilik disenggara dengan sempurna

iv. Rekod penggunaan alatan terdapat

v. Rekod pinjaman alatan terdapat

vi. Ajk bilik sukan dipamerkan

c. Penyimpanan & Penyelengaraan Alatan

i. Alatan tersimpan kemas

ii. Terdapat lebel di tempat penyimpan

iii. Rekod simpan terdapat

v. Rekod alatan dibaiki terdapat

INDIKATOR

BUTIRAN PENYELIAAN

SKOR

CATATAN

d. Rancangan Pembangunan

i. Terdapat program peningkatan

ii. Jadual pelaksanaan disimpan

iii. Kursus dalaman diadakan

iv. Post mortem dilakukan

v. Sasaran jelas disebarkan

e. Rekod Penglibatan & Pencapaian

i. Rekod penglibatan tersimpan

ii. Rekod bilangan ahli terlibat

iii. Rekod pencapaian pasukan

iv. Rekod & pencapaian dipamerkan

a. Pencapaian Kokurikulum

i. Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa

ii. Negeri

iii. Daerah

iv. Zon/Cawangan

b. Pengiktirafan

i. Sijil diberikan

ii. Diumumkan/dipamerkan

iii. Ganjaran diberikan

iv. Kemudahan disediakan

v. Bantuan lain-lain diberikan

c. Kemudahan Fizikal

i. Padang permainan berfungsi

ii. Gelanggang terbuka berfungsi

iii. Dewan digunakan

iv. Pakaian sukan lengkap

v. Alatan disediakan lengkap

d. Pemantauan

i. Dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar

ii. Dilakukan oleh GPK1/HEM/Guru Koko

iii. Dilakukan oleh setiausaha sukan

iv. Dilakukan penyelaras & penasihat

v. Tidak dilakukan

JUMLAH SKOR DIPEROLEHI

Nama Sekolah : SK Padang Tengku

Kod Sekolah: CBA3023

E-learning berkenaan cara-cara mendapatkan GERAN kerajaan atau swasta!